środa, 29 lipca 2015

Barilla to pasta. Makaron po włosku czyli... KONKURS!!

Lubię tą markę i korzystam z niej. Dlatego zachęcam Was do spróbowania tych produktów, zwłaszcza, że można wygrać je w tym konkursie!

Nagrodami są trzy zestawy produktów marki Barilla, każdy z nich zawiera 3 opakowania makaronów (różne rodzaje) oraz dwa sosy (też różnego rodzaju). 

Co trzeba zrobić? W komentarzu do tego posta podać składniki swojego ulubionego sosu. Wybiorę trzy z nich, które najbardziej mnie zainspirują. 

Mówiłam, że konkurs będzie prosty i przyjemny ;-)Co powiecie na farfalle w pomidorach z serem ricotta z kremem z orzechów od Barilla?
Składniki:


 • Makaron Farfalle Barilla 400 g
 • Pomidorki koktajlowe 300 g
 • Świeży ser ricotta 80 g
 • Migdały 30 g
 • Orzechy pinii 30 g
 • Pistacje 30 g
 • Śmietana 25 ml
 • Bazylia 1 pęczek
 • Pół cebuli
 • Oliwa z oliwek Extra vergine 4 łyżki
 • Sól i pieprz do smaku 

Przygotowanie:

  1. Zagotuj wodę na makaron, przynajmniej 1 litr na 100 ml. Pamiętaj, żeby posolić wodę dopiero gdy zacznie wrzeć.

  2. Pokrój pomidorki w kostkę i razem z drobno pokrojoną cebulą zacznij podsmażać je na zimnej oliwie.

  3. Zmiksuj pistacje, migdały i orzechy pinii ze śmietaną.

  4. Odcedź makaron i dodaj na patelnię do sosu. Dodaj świeżą bazylię.

  5. Spód talerza wyściel cienką warstwą kremu z orzechów i nałóż makaron. Na wierzchu połóż kawałki świeżego sera ricotta.

  6. Smacznego! 


Regulamin konkursu

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
2.     Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3.     04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
4.     Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2015 r. od godziny 17:30 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z pozostałymi informacjami o Konkursie.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2.     Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
3.     Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a)   akceptacja postanowień Regulaminu;
b)   wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.
ZASADY KONKURSU

1.     Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
2.     Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej autorzy najbardziej kreatywnych (twórczych) i poprawnych (językowo i gramatycznie) prac umieszczonych na pojedynczym Blogu.
3.     Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
4.     Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
5.     Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.
6.     Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
7.     Niedopuszczalne jest:
a)   naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich
b)   naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c)   podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
8.     W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a)   natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b)   pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
9.     Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
10.  Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.

§ 4.
NAGRODY

1.     Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35 pln.
2.     Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności
i realizacji.
3.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4.     Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
§ 5.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1.     Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi  nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
3.     W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.     Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
§ 6.
REKLAMACJE
1.     Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2.     Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3.     Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4.     Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5.     Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6.     Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
2.      Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3.     Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4.     Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5.     Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 8. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2.     Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3.     Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
4.     Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5.     Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak dobrać sos do makaronu czyli... Barilla to pasta. Makaron po włosku.

Czy zastanawialiście się kiedyś jak dobrać sos do makaronu?


Włochów cechuje iście filozoficzne zacięcie jeśli chodzi o makaron. Mieszkańcy Italii z myślą o rozkoszach podniebienia stworzyli już niejeden trik. Do przestrzeganych doktryn należą między innymi zasady doboru makaron do sosu, odpowiednich przypraw, czy jakości produktów.Kuchnia włoska wykreowała kilkaset kształtów pasty, jednak ta mnogość  ma  swoje uzasadnienie. Choć wszystkie makarony sporządzone są z tego samego rodzaju ciasta, to każdy z nich pasuje do innego sosu. Jeśli chodzi o dostępność  form, Barilla zdecydowanie wygrywa na polskim rynku, bowiem w asortymencie marki znajdziemy ponad 20 różnych makaronów. Jak jednak wybrać odpowiedni makaron do obiadu?Pierwsze przykazanie głosi, że im  makaron jest cieńszy, tym sos z którym należy go podać powinien mieć lżejszą, bardziej płynną konsystencję.  Kolejna zasada, o której muszą pamiętać szczególnie miłośnicy zapiekanek, mówi, że do pieca najlepiej nadają się makarony grubsze i większe.  Pamiętajcie także, że na rodzajach pasty  posiadających dużo ,,próżni” utrzyma się więcej sosu, a makaron żłobkowany łączy się z sosem znacznie łatwiej niż ten gładki. Aby makaron przesiąkł smakiem sosu, możecie odcedzić go dwie minuty przed końcem czasu gotowania i podgrzewać trzy minuty w naczyniu z sosem, cały czas mieszając.    Podglądnijmy jak specjaliści robią klasykę gatunku czyli spaghetti i penne. Przed Wami Stefano Terrazzino!