środa, 29 lipca 2015

Barilla to pasta. Makaron po włosku czyli... KONKURS!!

Lubię tą markę i korzystam z niej. Dlatego zachęcam Was do spróbowania tych produktów, zwłaszcza, że można wygrać je w tym konkursie!

Nagrodami są trzy zestawy produktów marki Barilla, każdy z nich zawiera 3 opakowania makaronów (różne rodzaje) oraz dwa sosy (też różnego rodzaju). 

Co trzeba zrobić? W komentarzu do tego posta podać składniki swojego ulubionego sosu. Wybiorę trzy z nich, które najbardziej mnie zainspirują. 

Mówiłam, że konkurs będzie prosty i przyjemny ;-)Co powiecie na farfalle w pomidorach z serem ricotta z kremem z orzechów od Barilla?
Składniki:


 • Makaron Farfalle Barilla 400 g
 • Pomidorki koktajlowe 300 g
 • Świeży ser ricotta 80 g
 • Migdały 30 g
 • Orzechy pinii 30 g
 • Pistacje 30 g
 • Śmietana 25 ml
 • Bazylia 1 pęczek
 • Pół cebuli
 • Oliwa z oliwek Extra vergine 4 łyżki
 • Sól i pieprz do smaku 

Przygotowanie:

  1. Zagotuj wodę na makaron, przynajmniej 1 litr na 100 ml. Pamiętaj, żeby posolić wodę dopiero gdy zacznie wrzeć.

  2. Pokrój pomidorki w kostkę i razem z drobno pokrojoną cebulą zacznij podsmażać je na zimnej oliwie.

  3. Zmiksuj pistacje, migdały i orzechy pinii ze śmietaną.

  4. Odcedź makaron i dodaj na patelnię do sosu. Dodaj świeżą bazylię.

  5. Spód talerza wyściel cienką warstwą kremu z orzechów i nałóż makaron. Na wierzchu połóż kawałki świeżego sera ricotta.

  6. Smacznego! 


Regulamin konkursu

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
2.     Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3.     04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
4.     Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2015 r. od godziny 17:30 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z pozostałymi informacjami o Konkursie.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2.     Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
3.     Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a)   akceptacja postanowień Regulaminu;
b)   wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.
ZASADY KONKURSU

1.     Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
2.     Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej autorzy najbardziej kreatywnych (twórczych) i poprawnych (językowo i gramatycznie) prac umieszczonych na pojedynczym Blogu.
3.     Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
4.     Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
5.     Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.
6.     Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
7.     Niedopuszczalne jest:
a)   naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich
b)   naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c)   podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
8.     W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a)   natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b)   pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
9.     Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
10.  Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.

§ 4.
NAGRODY

1.     Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35 pln.
2.     Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności
i realizacji.
3.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4.     Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
§ 5.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1.     Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi  nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
3.     W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.     Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
§ 6.
REKLAMACJE
1.     Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2.     Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3.     Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4.     Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5.     Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6.     Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
2.      Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3.     Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4.     Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5.     Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 8. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2.     Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3.     Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
4.     Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5.     Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7 komentarzy:

 1. pokruszone suszone płatki chili, sok z limonki, orzeszki pini

  OdpowiedzUsuń
 2. Ulubiony sos do makaronu od jakiegoś czasu:
  oliwa, cebula, szynka, pieczarki, wino, pomidory, zielone oliwki. Prosto, tanio, szybko :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Mój ulubiony sos do makaronu to sos z czerwonym pesto. Składniki sosu: czerwone pesto (najlepiej domowe), orzeszki pinii, suszone pomidory w oleju, białe wino i odrobina soku z cytryny. Do takiego sosu dodaję podsmażone z czosnkiem krewetki i najlepszy makaron gotowy:-)

  Pozdrawiam
  Aneta

  OdpowiedzUsuń
 4. Uwielbiam proste sosy i najlepszy sos do makaronu to sos składający się z:
  – czosnku
  – zielonej pietruszki
  – papryczki chili
  – oliwy z oliwek
  – białego wina
  – cytryny
  – tartego parmezanu lub grana padano
  – sól morska i świeżo zmielony kolorowy pieprz do smaku

  Laura
  a763@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 5. Najlepszy sos to:
  - siekany czosnek,
  - krojona w cienkie słupki ostra papryczka chilli,
  - cukinia,
  - por,
  - słodki zielony groszek,
  - sok z cytryny,
  - skrobany parmezan.
  Szalonych inspiracji!
  Jagienka

  OdpowiedzUsuń
 6. Szybko , smacznie i efektownie
  - tagliatella
  - zielone pesto "genovese"
  - szynka parmeńska
  - parmezan do dekoracji

  / szaneta

  OdpowiedzUsuń
 7. A wyniki tego konkursu już były?

  OdpowiedzUsuń